est   rus

Kõik meie töötajad on saanud vajaliku koolituse, mis vastab seadusega sätestatud nõudmistele. Meie personali koolitamiseks kasutame OÜ Turko ja AS Balti Äriturvakool-i teenuseid.

Personali kvaliteetse ettevalmistuse garantiiks on firma juhataja suur töökogemus õiguskaitse organites ning igapäevane koostöö politseiga.

Turvafirmal on kasutusel poltseiameti poolt kinnitatud töövorm ja seadusega lubatud erimeetmed.